Logu stikla paketes

Nereti par stikla paketēm cilvēki sauc pašu PVC loga konstrukciju,bet stikla pakete ir tikai loga stiklotā daļa. Atkarībā no tā, cik stiklu ir paketē, izškir vienkameru vai divkameru stikla paketes. Tās attiecīgi sastāv no 2 vai 3 stikliem, kas pa perimetru savienoti ar distanciālo rāmīti, kas visbiežāk tiek izgatavots no alumīnija vai plastmasas. No rāmīša platuma ir atkarīgs kameras biezums (piem., 6,8,12,16mm). Rāmīša iekšējā telpā tiek iepildīta īpaša viela –absorbents, kas absorbē (uzsūc) mitrumu stikla paketē, bet, lai starp stikliem radītu hermētisku kameru un no tās neizkļūtu gāze un tajā neiekļūtu mitrums, ražojot stiklapaketi, to vairākkārt hermetizē.

Stikla paketes kameras var tikt pildītas ar gaisu vai inerto gāzi –argonu,kas palielina paketes siltumaizsardzības īpašības. Bet tā kā stikla pakete aizņem loga lielāko laukumu un caur to notiek pat līdz 80% siltuma zuduma, tad papildus ieteicams izmantot energotaupošos stiklus ar zemu emisijas pārklājumu. Ir divi galvenie zemas emisijas stikla veidi — ar cieto pārklājumu (K-stikls) un ar mīksto pārklājumu (I-stikls).K-stiklu izgatavo, izgulsnējot aizsargslāni uz vēl karsta stikla. I-stiklu ražo, vairākos slāņos uzklājot metālus, to nitrātus un oksīdus. Parasti I-stiklu izmanto vienkameru vai daudzkameru stikla paketēs.

Latvijas klimatā optimāls variants ir vienkameras stikla pakete ar energotaupošo stiklu. Šāds logs ir viegls un līdz ar to rada mazāku slodzi furnitūrai. Savukārt nelielā slodze paaugstina kalpošanas ilgumu. Šāda vienkameru stikla pakete ar energotaupošo stiklu un argona gāzes pildījumu ļauj palielināt siltuma aizsardzību vairāk kā 2 reizes salīdzinājumā ar parasto stikla paketi. Patreiz ir pieejams ļoti plašs stikla pakešu sastāvs un biezums, bet visizplatītākais variants ir 24mm bieza vienkameras stikla pakete,kas sastāv no diviem 4 mm bieziem stikliem, viens no tiem energotaupošais, attālums starp stikliem 16mm , kamera pildīta ar argona gāzes maisījumu. Siltuma caurlaidibas koeficients Uf=1,1 W/m2K